Кошик
5 відгуків
+380972250228
+380
44
501-67-20
+380
44
501-67-20
+380
97
225-02-28
ТОВ "БНТЕД" Комунтехніка

Умови кредитування від АБ «Укргазбанк» на придбання транспортних засобів

07.10.13

 

Строк:

 до 36 місяців – виробництва Китаю;

 до 60 місяців – виробництва інших країн;

 Власний внесок покупця:

 від 20% від ринкової вартості АВТО;

 разова комісія 2% від суми кредиту/ліміту кредитування, визначеної в кредитному договорі (без ПДВ).

Кредит на транспортний засіб або спецтехніку

Кредит на додаткові опції

Строк

 Власний внесок від ринкової вартості транспортного засобу або спецтехніки

21,5% в UAH

від 20%до 29,99%

від 30%до 49,99%

від 50% і більше

Процентні ставки (річних)

До 1 року та 1 рік (включно)

18,0 %

17,5 %

17,1 %

Від 1 року (+1 день) по 3 роки (включно)

19,0 %

18,6 %

18,3 %

Від 3 років (+1 день) по 5 років (включно)

19,3 %

18,9 %

18,5 %

 


Додаткові витрати:
- Нотаріальне посвідчення договору застави;
- Обов`язкове страхування транспорту - КАСКО в акредитованій банком страховій компанії;
- Страхування від нещасного випадку;
- Проведення оцінки вартості транспорту у акредитованого банком СОД (суб’єкт оціночної діяльності).
Суб’єкт кредитування:
- Юридичні особи;
- фізичні особи – підприємці 
- фізичні особи – підприємці, які кредитуються як фізичні особи – клієнти сегменту малого або середнього бізнесу
Цільове спрямування кредиту:
- придбання нових автобусів, мікроавтобусів та вантажних автомобілів, причепів, напівпричепів – надалі – транспортних засобів та
- спецтехніки: самоскидів, цистерн, сідельних тягачів, фургонів, автокранів, автобетонозмішувачів, вишок розвідувальних чи бурових на автомобілі, автомобілів технічної допомоги, автомобілів – майстерень; 
- за бажанням, одночасно з кредитом на транспортний засіб Позичальник може придбати за рахунок кредитних коштів додаткові опції:
- придбання та встановлення додаткового обладнання (ГБО);
або
- оплату страховки КАСКО.
Страховий партнер – страхова компанія «ЮНІВЕС», страхування КАСКО від 2,5 % , франшиза 1,0%
 

Переваги кредиту від АБ «Укргазбанк»
- швидке прийняття рішення; 
- фіксована процентна ставка на весь період кредитування;
- відсутність прихованих комісій;
- дострокове погашення кредиту без штрафних санкцій та додаткових комісій;
- індивідуальний підхід та гарантія якості обслуговування в кожному із 278 відділень Банку.Детальніше про умови кредитування АБ «Укргазбанк» ви можете дізнатися за тел.:
Кіпоренко Сергій Володимирович тел. (050) 449 24 50
Рибчак Мирослав Миронович          тел. (067) 995 60 79 
або на веб-сайті: www.ukrgasbank.com

 

Вимоги до Позичальника:

  -    прибуткова діяльність за останній фінансовий рік та наявність поточного прибутку;

 -    строк ведення господарської діяльності – для юридичної особи не менше 18 місяців;

 для фізичних осіб – підприємців – 36 місяців;

 

 -    відсутність негативної інформації щодо Позичальника.

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ПОКУПЦЕМ У БАНК ДЛЯ РОЗГЛЯДУ ПИТАННЯ ПРО НАДАННЯ КРЕДИТУ.

  Для юридичних осіб

 

 

I.       Заявка на отримання кредиту.

II.    Установчі і реєстраційні документи¹:

●  копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органі виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчену нотаріально або органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію. Юридичними особами, які утримуються за рахунок бюджетів, цей документ не надається;

●  копія належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту / засновницького договору / установчого акта / положення) із усіма змінами і доповненнями, засвідчена органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально; 
                ●  витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

●  копія довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена органом, що видав довідку, або нотаріально;

●  копія документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби, засвідчена органом, що видав документ, або нотаріально;

●  ліцензії, дозволи й узгодження, видані уповноваженими органами на здійснення Покупцем діяльності, яка пов’язана з отриманням кредиту;  

●  реєстр (витяг з реєстру) акціонерів (для акціонерних товариств);

                ●  картка із зразками підписів і відбитка печатки, засвідчена нотаріально або організацією, якій Покупець адміністративно підпорядкований, в установленому порядку. До картки включаються зразки підписів осіб, яким відповідно до законодавства України або установчих документів юридичної особи надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів;

               ●  довідка (підписана керівником та скріплена печаткою) про усі зміни та доповнення до установчих документів.

 ¹ Юридичні особи, що мають відкритий у Банку поточний рахунок, надають ті документи, що відсутні в справі з юридичного оформлення рахунку.

 

   I.   Документи, що підтверджують повноваження на отримання кредиту та вчинення усіх пов’язаних з цим дій:

            ●  рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про одержання кредиту (за необхідності, виходячи зі змісту установчих документів і вимог діючого законодавства України).

            ●  копії наказів (рішень уповноваженого органу управління) про призначення посадових осіб, що мають право підпису договорів, комерційних і фінансових документів, копії їх паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів.

                II.    Фінансові документи (детальний перелік надається Банком):

               ●  Баланси; 
               ●  звіти про фінансові результати та їх використання (форма №2); 
               ●  довідка з обслуговуючих банків про обороти по рахунку (рахункам) Покупця;
               ●  довідка з обслуговуючих банків про наявність (відсутність) заборгованості, в тому числі простроченої, за кредитами, гарантіями, векселями, та іншою заборгованістю;
               ●  декларація про прибуток Покупця та декларація з ПДВ за періоди, необхідні для аналізу діяльності (за вимогою Банку); 
               ●  Звіт суб’єкта малого підприємництва – юридичної особи – платника єдиного податку (в разі наявності);
               ● розшифровка основних статей балансу на останню звітну дату (за вимогою Банку); 
                    ●  тощо.

               III. Комерційні документи (детальний перелік надається Банком):

 

●  Бізнес-план проекту (техніко-економічне обґрунтування ефективності проекту), під який передбачається отримання кредиту. У бізнес-плані або ТЕО повинна висвітлюватися специфіка діяльності Покупця з розшифровкою наступної інформації: валовий дохід, валові витрати, чистий прибуток, податкові платежі, закупівельні ціни на сировину, основні контрагенти, мінімально необхідні запаси сировини і матеріалів для забезпечення безперебійної роботи, відпускні ціни на продукцію, постійні і змінні витрати, розрахунок собівартості продукції, рентабельності підприємства, характеристика виробничих потужностей і відсоток їх завантаження.

               ●  копії договорів, угод по поточній господарській діяльності Покупця, доходами від якої передбачається погашення кредиту.
                ●  копія договорів оренди нерухомості (за потреби).
                ●  тощо.

              IV.  Документи по забезпеченню повернення кредиту та сплати процентів.

           ●  рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про надання згоди на передачу в заставу Транспортного засобу, що буде куплений за кредитні кошти, і надання повноважень на підписання договору застави;
           ●  незалежна оцінка ТЗ, проведена акредитованим в Банку СОД (якщо Комісіонер(Повірений) не має акредитації в Банку);
           ●  свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (надається після оформлення); 
           ●  договір купівлі-продажу Транспортного засобу з специфікацією (надається після оформлення);
           ●  платіжний документ про підтвердження сплати авансу за Транспортний засіб (надається після оформлення);
           ●  Заява від клієнта щодо спрямування кредитних коштів на рахунок Продавця Транспортного засобу (до надання кредитних коштів).

 ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ПОКУПЦЕМ У БАНК ДЛЯ РОЗГЛЯДУ ПИТАННЯ ПРО НАДАННЯ КРЕДИТУ.

 Для фізичних осіб-підприємців 
I.  Заява на отримання кредиту 
II. Установчі і реєстраційні документи (фізичні особи – підприємці, що мають у Банку поточний рахунок, надають ті документи, що відсутні в справі з юридичного оформлення рахунку):
       ●  копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця в органі виконавчої влади, іншому органі уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчену нотаріально або органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію;
       ●  витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
     ●  копія документа, що підтверджує взяття фізичної особи-підприємця на облік в органі державної податкової служби (Довідка 4-ОПП), засвідчена органом, що видав документ або нотаріально;
    ●  копії документів, що характеризує фізичну особу-підприємця, як платника податків (свідоцтво про сплату єдиного податку, свідоцтво платника ПДВ тощо);
    ●  ліцензії, патенти, дозволи й узгодження, видані уповноваженими органами на здійснення Покупцем діяльності, яка пов’язана з отриманням кредиту; 
    ●  картка із зразками підписів і відбитка печатки, засвідчена нотаріально;
    ●  копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
    ●  копія паспорту;
    ●  копія паспорту та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера чоловіка/ дружини Покупця   
III. Документи, що підтверджують повноваження на отримання кредиту та вчинення усіх пов’язаних з цим дій:
    ●  згода дружини/чоловіка фізичної особи-підприємця  про отримання кредиту/ передачу в заставу майна або заява Покупця, що він не перебуває в шлюбі.
IV.  Фінансові документи (детальний перелік надається Банком):

 ●  звіт підприємця (декларація або звіт платника єдиного податку);

 ●  копія книги обліку доходів і витрат, яку веде фізична особа - підприємець (за вимогою Банку);

 ●  довідка з обслуговуючих банків про обороти по рахунку (рахункам) Покупця, із зазначенням підсумкових сум та з розбивкою за місяці;

 ●  довідка з обслуговуючих банків про наявність (відсутність) заборгованості, в тому числі простроченої, за кредитами, гарантіями, векселями, та іншою заборгованістю;

● при наявності заборгованості за кредитом (гарантіями та ін.) в інших банках – копії кредитних договорів (копії гарантії, договорів забезпечення та інше за необхідністю).

V.     Комерційні документи:

    ●  Анкету Покупця фізичної особи-підприємця; 
    ●  копії договорів, угод по поточній господарській діяльності Покупця, доходами від якої передбачається погашення кредиту;
    ●  Копія договорів оренди нерухомості (за потреби).
    ●  Тощо.

VI.  Документи по забезпеченню повернення кредиту та сплати процентів.

  ●  незалежна оцінка ТЗ, проведена акредитованим в Банку СОД (якщо Комісіонер(Повірений) не має акредитації в Банку);

  ●  свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (надається після оформлення);

  ●  договір купівлі-продажу Транспортного засобу з специфікацією (надається після оформлення);

  ●  платіжний документ про підтвердження сплати авансу за Транспортний засіб (надається після оформлення);

 Заява від клієнта щодо спрямування кредитних коштів на рахунок Продавця Транспортного засобу (до надання кредитних коштів).